MEZCLADOR
 
 
   Gracias a los tornillos ínter-penetrantes,  los mezcladores de Serip permiten una mezcla homogéneo.
 
Utilización :
  • Cebadura de bomba
  • Mezclador de cal
  • Mezcla de diferentes fangos
  • Compostaje
  • ...
              

Mélangeur.42-redim